DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2015.

Zdravotníctvo, všeobecnejšie odvetvie služieb s ním spojených, získalo v dnešnom historickom spoločenskom okamihu, ktorý je prekonaný pandémiou, prvoradý význam.

Certifikácia kvality systému manažérstva osvedčuje neustále zlepšovanie kvality starostlivosti. Existuje hodnotenie s cieľom zistiť, či služba spĺňa alebo nespĺňa štandardy zamerané na udržanie a zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti.

Environmentálna certifikácia systému v zdravotníctve je vhodným nástrojom na certifikáciu toho, že daná činnosť sa uskutočňuje vo vzťahu k prostrediu, ktoré obklopuje operátora a používateľov. 

Bezpečnostná certifikácia systému zdravotnej starostlivosti demonštruje osobitnú pozornosť spoločnosti na bezpečnosť personálu, ktorý pracuje na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.