Pláže sa vyznačujú mnohonásobným využitím a potrebami a sú predmetom veľmi zložitej turistickej kompresie, a preto si ich správa nevyhnutne vyžaduje pozornosť z rôznych hľadísk.

ISO 13009 - Turizmus a súvisiace služby. Požiadavky a odporúčania na fungovanie pláže, stanovujú kvalitatívne požiadavky na správnu správu pláží a zaručujú vysokú úroveň poskytovaných služieb:

  1. Trvalo udržateľné riadenie podniku s nízkym vplyvom štruktúr na životné prostredie
  2. Čistenie a zber odpadu
  3. Čistenie mora
  4. Úroveň prístupnosti
  5. Bezpečnosť a informácie a komunikácia
  6. Zlepšiť výkon turistických služieb
  7. Riadenie rizík a mimoriadnych udalostí, prevencia nehôd
  8. Zlepšenie hospodárskej a sociálnej štruktúry prímorských letovísk

Príloha C normy definuje najmä minimálne požiadavky, ktoré musí infraštruktúra spĺňať (budovy, sprchy, sanitárne služby, ošetrovňa, tienenie, značenie atď.)


Tým, že sa prevádzkovatelia, ktorí riadia kúpaliská, rozhodnú certifikovať správu pláží podľa medzinárodnej normy ISO 13009: 2015, potvrdzujú udržateľné riadenie pláží a dodržiavanie určitých kvalitatívnych požiadaviek služieb a zariadení.