DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001.

V posledných rokoch priniesla globalizácia a následne expanzia trhov a zvýšenie konkurencie nové výzvy v oblasti profesionálnych aktivít, či už ide o individuálnych profesionálov alebo profesionálne firmy. 

Certifikácia kvality systému manažérstva zaručuje, že ten, kto vykonáva činnosť, prijme organizačný model zodpovedajúci medzinárodnému štandardu. Ďalej táto certifikácia zaručuje dosiahnutie úrovní excelentnosti v procesnom riadení s cieľom uspokojiť zákazníkov, spolu s efektívnym riadením procesov a zdrojov. Prínosov je veľa, vrátane zvýšenej dôvery trhu a prospešnosti v tendroch.

Environmentálna certifikácia systému manažérstva po prijatí medzinárodnej normy zaručuje dodržiavanie environmentálnych požiadaviek pri vykonávaní činnosti.

Bezpečnostná certifikácia systému riadenia zaručuje pozornosť pre zdravie a bezpečnosť tých, ktorí pracujú pri výkone činnosti.