DOSTUPNÉ OSVEDČENIA

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001:2018;

Sektor výroby a distribúcie elektriny hrá v súčasnej spoločnosti ústrednú úlohu.

Certifikácia kvality systému riadenia v energetickom sektore predstavuje pre spotrebiteľov riadenie rizika v jednotlivých procesoch, školenie zamestnancov, prístup k dokonalosti atď. Vďaka tejto certifikácii je možné uspokojiť očakávania a dôveru zákazníkov.

Environmentálna certifikácia systému manažérstva v energetickom sektore predstavuje pozornosť, ktorú spoločnosť venuje výrobe energie. Preto táto výroba zaručí rešpektovanie životného prostredia bez ovplyvnenia stanovených cieľov.

Certifikácia bezpečnostného systému v energetickom sektore potvrdzuje pozornosť, ktorú spoločnosť venuje bezpečnosti personálu.