Referencie

  Správa

  Pondelok - piatok od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00

  + 39 095 097 24 75 - + 39 095 097 24 76

  info@certyceq.it

  Manažér predaja systémov manažérstva

  Pondelok - piatok od 9:00 do 13:00

  + 39 095 097 24 71

  v.floridia@certyceq.it

  Zodpovedné označenie N.462, CE a FPC

  Pondelok - piatok od 14:00 do 18:00

  + 39 095 097 24 70

  s.carta@certyceq.it

  Manažment - oblasť odvolaní a sťažností

  Pondelok od 9:00 do 13:00 Štvrtok od 9:00 do 13:00

  + 39 095 097 24 74

  f.giannini@certyceq.it

  Technický manažér

  Pondelok - piatok od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00

  + 39 392 958 40 87

  m.dammino@certyceq.it