Od 01-07-2009 výrobcovia betónu s procesom
industrializované, majú povinnosť zaručiť kvalitnú výrobu
vhodné a primerané vybavenie spolu s kvalifikovaným personálom.


Najmä ministerský výnos zo 14 predpisuje, že spoločnosť Production System
podlieha hodnoteniu nezávislou a oprávnenou treťou stranou
vrchnou radou LL.PP., tzv FPC (Factory Production Control).