Od januára 2008 legislatívny dekrét 151 WEEE ktorou sa riadia činnosti elektrických / elektronických zariadení na konci ich životnosti.

Sloboda Ceq srl je oprávnená certifikovať úrovne požadované pre manažérov WEEE a to zabezpečením toho, aby operátor riadenia „konca životnosti“ vykonával svoju prácu správne