Informácie o cookies

V tejto súvislosti web nezískava žiadne osobné údaje používateľov. Súbory cookie sa nepoužívajú na prenos informácií osobnej povahy, nepoužívajú sa ani takzvané trvalé súbory cookie žiadneho druhu ani systémy na sledovanie používateľov. Používanie súborov cookie relácie (ktoré nie sú trvalo uložené v počítači používateľa a zmizne po zatvorení prehľadávača) je striktne obmedzené na prenos identifikátorov relácií (pozostávajúcich z náhodných čísel generovaných serverom) potrebných na umožnenie bezpečný a efektívny prieskum lokality. Relačné cookies použité na tomto webe sa vyhýbajú použitiu iných IT techník, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na súkromie pri prehliadaní používateľov a neumožňujú získanie osobných identifikačných údajov používateľa.

Stránka Certy Ceq Srl tiež obsahuje určité komponenty prenášané službou Google Analytics, službou analýzy webového prenosu poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Aj v tomto prípade ide o súbory cookie tretích strán, ktoré sa zhromažďujú a spravujú anonymne s cieľom monitorovať a zlepšovať výkon hostiteľskej stránky (výkonové súbory cookie).

Definície
Súbory cookie sú krátke fragmenty textu (písmená a / alebo čísla), ktoré umožňujú webovému serveru ukladať informácie o klientovi (prehľadávači) na opätovné použitie pri rovnakej návšteve webu (súbory cookie relácie) alebo neskôr, dokonca aj vo vzdialenosti dní (trvalé cookies). Súbory cookie sa ukladajú podľa preferencií používateľa jediným prehliadačom na konkrétnom použitom zariadení (počítač, tablet, smartphone).

Vo zvyšku tohto dokumentu budeme odkazovať na cookies a všetky podobné technológie jednoduchým použitím výrazu „cookie“.

Druhy cookies

Na základe charakteristík a používania súborov cookie môžeme rozlišovať rôzne kategórie:

  • Nevyhnutne potrebné cookies

Jedná sa o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky Certy Ceq Srl a používajú sa na správu prihlásenia a prístupu k vyhradeným funkciám stránky. Trvanie súborov cookie je prísne obmedzené na pracovnú reláciu (po zatvorení prehľadávača sa odstránia).

  • Analytické a výkonnostné cookies

Tieto cookies sa používajú na anonymné zhromažďovanie a analýzu prenosu a používania stránky.
Tieto cookies, a to aj bez identifikácie používateľa, umožňujú napríklad zistiť, či sa ten istý používateľ vracia a pripája sa v rôznych časoch. Umožňujú vám tiež monitorovať systém a zlepšovať jeho výkon a použiteľnosť. Deaktiváciu týchto súborov cookie je možné vykonať bez akejkoľvek straty funkčnosti.

  • Profilovanie súborov cookie

Toto sú trvalé súbory cookie, ktoré sa používajú na identifikáciu (anonymne alebo nie) preferencií používateľov a na zlepšenie ich prehliadania. Stránky Certifico Srl nepoužívajú cookies tohto typu.

  • Súbory cookie tretích strán

Navštívením webových stránok môžete prijímať súbory cookie z navštívených stránok („vlastníci“), ako aj zo stránok spravovaných inými organizáciami („tretie strany“). Príkladom je prítomnosť „sociálnych doplnkov“ pre Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn. 

Toto sú časti navštívenej stránky generované priamo vyššie uvedenými webmi a integrované do stránky hostiteľského webu. Najbežnejšie použitie sociálnych doplnkov je zamerané na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.

Prítomnosť týchto doplnkov vyžaduje prenos súborov cookie na a zo všetkých stránok spravovaných tretími stranami. Správa informácií zhromaždených „tretími stranami“ sa riadi príslušnými informáciami, na ktoré by sa malo odkazovať. Z dôvodu zaistenia väčšej transparentnosti a pohodlia sú webové adresy rôznych informácií a metód správy súborov cookie uvedené nižšie.

Informácie o Facebooku: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (konfigurácia): prihláste sa do svojho účtu. Sekcia ochrany osobných údajov

Súvisiace informácie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Prepojený (konfigurácia): https://www.linkedin.com/settings/
Informácie o Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (konfigurácia): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Google Analytics

Google Analytics používa „cookies“ na zhromažďovanie a analýzu anonymných informácií o správaní sa používania stránok Certifico Srl (vrátane adresy IP používateľa). Tieto informácie zhromažďuje služba Google Analytics, ktorá ich spracúva za účelom vypracovania správ pre Certifico Srl týkajúcich sa aktivít na samotných webových stránkach. Táto stránka nepoužíva (a neumožňuje tretím stranám používať) analytický nástroj Google na sledovanie alebo zhromažďovanie osobných identifikačných údajov. Spoločnosť Google nepriraďuje adresu IP k žiadnym iným údajom uchovávaným spoločnosťou Google ani sa nepokúša prepojiť adresu IP s totožnosťou používateľa. Google môže tiež tieto informácie oznámiť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú vyššie uvedené informácie v mene spoločnosti Google. 

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

Používateľ môže selektívne zakázať činnosť služby Google Analytics nainštalovaním komponentu deaktivácie poskytovaného spoločnosťou Google do svojho prehliadača. Ak chcete zakázať činnosť služby Google Analytics, kliknite na odkaz nižšie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Trvanie cookies

Niektoré súbory cookie (súbory cookie relácie) zostávajú aktívne iba do zatvorenia prehliadača alebo do vykonania príkazu na odhlásenie. Ostatné súbory cookie „prežijú“, keď je prehliadač zatvorený, a sú k dispozícii aj pri následných návštevách používateľa. Tieto súbory cookie sa nazývajú trvalé a ich trvanie určuje server v čase ich vytvorenia. V niektorých prípadoch je stanovený termín, v iných prípadoch nie je časovo obmedzený. Certy Ceq Srl nepoužíva trvalé cookies.

Správa súborov cookie

S odkazom na ustanovenie o identifikácii zjednodušených postupov pri poskytovaní informácií a získaní súhlasu s používaním súborov cookie - 8. mája 2014 (zverejnené v úradnom vestníku č. 126 z 3. júna 2014) sa používateľ môže rozhodnúť, či prijme súbory cookie pomocou nastavení prehliadača.

Berte tiež do úvahy, že úplné alebo čiastočné zakázanie technických súborov cookie môže ohroziť používanie funkcií stránky vyhradených pre registrovaných používateľov. Naopak, použiteľnosť verejného obsahu je možná aj úplným zakázaním súborov cookie.

Zakázanie súborov cookie „tretích strán“ nemá na prehliadanie žiadny vplyv.

Užívateľ má právo kedykoľvek uplatniť práva uznané nariadením (EÚ) 2016/679 a najmä okrem iného získať kópiu spracúvaných údajov, ich aktualizáciu, pôvod, účel a spôsoby spracovania, ich opravu alebo integráciu, ich zrušenie, transformáciu do anonymnej formy alebo blokovanie spracovania v rozpore so zákonom a proti spracúvaniu z legitímnych dôvodov.

Ak chcete uplatniť tieto práva, napíšte na adresu Certy Ceq Srl, na odkazoch uvedených nižšie.

Používateľ sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude akceptovať cookies pomocou nastavení vo svojom prehliadači.

Toto nastavenie je možné definovať špeciálne pre rôzne webové stránky a webové aplikácie. Najlepšie prehľadávače vám navyše umožňujú definovať odlišné nastavenia pre „proprietárne“ a „tretie“ súbory cookie.

Informácie podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - zamerané na tých, ktorí interagujú s webovými službami domény https://www.certyceq.it na ochranu osobných údajov prístupné elektronicky z adresy: https://www.certyceq.it zodpovedajúci domovskej stránke oficiálnej webovej stránky Certy Ceq Srl