DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001:2015;
  2. ISO 14001:2015;
  3. ISO 45001:2018.

V ére globálnej komercializácie a neustáleho pohybu ľudí z jednej časti planéty do druhej získava dopravný sektor prioritný význam. Najmä preprava tovaru a osôb.

Certifikácia kvality systému riadenia v doprave predstavuje pre spoločnosť podporu konkurencieschopnosti. To znamená zaručiť spoľahlivosť pri riadení prepravy alebo skladovania.

Environmentálna certifikácia systému manažérstva znamená vybavenie spoločnosti systémom, ktorý „riadi“ environmentálne riziká spojené s činnosťou.

Bezpečnostná certifikácia systému riadenia odkazuje na normu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ktorá určite bojuje proti pracovným úrazom a poskytuje nižšiu mieru úrazov ako necertifikované spoločnosti.