Štandart UNI EN 471: 2008 „Signalizačné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie - Skúšobné metódy a požiadavky“ špecifikuje požiadavky na ochranný odev schopný vizuálne naznačiť prítomnosť používateľa a zabezpečiť jeho vysokú viditeľnosť v nebezpečných situáciách za každého denného svetla a za svetla svetlometov vozidla v tme (vrátane výkonnostných požiadaviek) týkajúce sa farby, retroreflexie, minimálnych plôch a usporiadania materiálov, testovacích metód na testovanie účinnosti materiálov a zariadení ako celku). Patria sem výkonnostné požiadavky na farbu a spätný odraz, ako aj minimálne dostupné plochy a usporiadanie materiálov v ochrannom odeve.

Štandart EN 471 chráni bezpečnosť a bezpečnosť pracovníkov vystavených rizikám a nebezpečným situáciám počas práce a v rôznych fázach práce.