Neustály vývoj moderných potrieb, ktoré vyžaduje produkčný svet a terciárny sektor, zvyšuje potrebu neustálej odbornej aktualizácie.

Certy Ceq je moderne štruktúrovaná, aby ponúkala profesionálne reality a obsahovala niekoľko návrhov na školenie.

Ktorá navrhuje, vyrába a distribuuje prostredníctvom vysoko kvalifikovaných zdrojov pre profesionalitu a skúsenosti získané v rôznych odvetviach sveta práce.

Certy Ceq priamo organizuje a poskytuje modulové a diferencované plánované kurzy v najrôznejších témach, ktoré sú vlastné oblastiam a odvetviam jej kompetencií (kvalita, bezpečnosť, životné prostredie, etika, civilná ochrana, certifikácia výrobkov atď.), Zamerané hlavne na homogénne skupiny realít operátori, ktorí chcú prehĺbiť teoretické a praktické aspekty problémov týkajúcich sa certifikácie systémov a ponúknuť účastníkom platný nástroj na pracovný a profesionálny rast.