Európska norma UNI EN 14065 "Textílie ošetrené bielizňou - Systém kontroly biokontaminácie" umožňuje priemyselným práčovniam zaviesť systém kvality, ktorého cieľom je kontrola mikrobiologickej kvality ošetreného odevu.

Cieľom tejto certifikácie je zaručiť mikrobiologickú kvalitu ošetreného textilu, najmä ak sa používa v konkrétnych odvetviach (zdravotníctvo), a zaručuje väčšiu kontrolu procesu a vysoké štandardy kvality.

Certifikácia v súlade s EN 14065 umožňuje akejkoľvek spoločnosti pôsobiacej v oblasti priemyselných práčovní špecializovaných na prenájom a obnovu bielizne a pracovných odevov rozlišovať sa, čím sa kvalita jej služieb prejaví hmatateľným a overiteľným spôsobom a uisťuje zákazníkov o dodržiavaní stanovených požiadaviek z normy. Okrem toho budú mať certifikované priemyselné práčovne príležitosť ponúknuť vyššiu kvalifikáciu pre výberové konania na štruktúry sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Štandart EN 14065 vo veľkej miere dodržiava požiadavky stanovené v UNI EN ISO 9001, preto spoločnosti, ktoré už majú certifikovaný systém riadenia kvality, budú mať výhodu v tom, že sa budú musieť „iba“ prispôsobiť ďalším požiadavkám, ktoré vyžaduje EN 14065

Príjemcovia: priemyselné práčovne, ktoré poskytujú služby v sektoroch ako: nemocnica a zdravotná starostlivosť, potraviny, farmaceutický priemysel, hromadné stravovanie a hotelový sektor.