Systémy riadenia

  • OBEC TREMESTIERI ETNEO - VEREJNÁ SUBJEKT
  • UPLA CLAAI - ZDRUŽENIE V OBCHODE
  • OBJEDNÁVKA LEKÁROV LIEKU KATANIA - ODBORNÁ OBJEDNÁVKA
  • ZÁSTUPCA CB

 

Označenie FPC CLS a CE

  • PROVINCIAL COLLEGE GEOMETROV ENNA - ODBORNÁ OBJEDNÁVKA
  • OBJEDNÁVKA ENGINEERINGU AGRIGENTO - ODBORNÁ OBJEDNÁVKA
  • ZÁSTUPCA CERTIFIKOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
  • ZÁSTUPCA MINISTERSTVA