DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2018:

V terciárnom sektore sa obchodný sektor považuje za vedúci sektor. Spomeňme napríklad na maloobchod, distribúciu alebo elektronický obchod, ktorý sa v ére digitalizovanej globalizácie nesmierne rozvinul.

Certifikácie systémov riadenia kvality a bezpečnosti životného prostredia sú nástrojmi na uľahčenie výmeny. Ich prítomnosť má zásadný význam pre tých, ktorí pracujú v tomto sektore.

Certifikácia kvality v obchode je identifikovaná na čoraz globalizovanejšom trhu, ktorý musí poskytovať záruku reakcie na očakávania používateľov.

Environmentálna certifikácia v odbore predstavuje pre spoločnosť dôkaz o príspevku k zníženiu environmentálnych dopadov vykonávaných obchodných aktivít.

Bezpečnostná certifikácia identifikuje záväzok spoločnosti k ochrane primárneho majetku: bezpečnosti ľudí.

To všetko môže trh iba privítať.