On "Certifikácia systému manažérstva kvality„Vydáva nezávislý orgán tretej strany, ktorý zaručuje zákazníkovi technické a organizačné schopnosti dodávateľa, tlmočiť a vyrábať to, čo je potrebné v jasnej a vnútornej podobe s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť zákazníka.

Na dosiahnutie tejto certifikácie je nevyhnutné, aby spoločnosť alebo subjekt, ktorý o to žiada, prijal a implementoval „systém riadenia kvality“ v rámci svojho výrobného a riadiaceho procesu a aby bol nastavený v súlade s normou. Systém riadenia kvality ISO 9001.

Táto norma špecifikuje požiadavky, ktorým musí zodpovedať model riadenia kvality, uplatniteľné na všetky organizácie bez ohľadu na ich typ a veľkosť a typ výrobkov alebo poskytovaných služieb.

Táto norma špecifikuje požiadavky, ktorým musí zodpovedať model riadenia kvality, uplatniteľné na všetky organizácie bez ohľadu na ich typ a veľkosť a typ výrobkov alebo poskytovaných služieb.