Medzi obchodné riziká nepochybne patrí korupcia voči verejnosti alebo medzi súkromnými osobami.

Toto je, bohužiaľ, rozšírený jav, ktorému je potrebné čeliť a zabrániť mu, aby sa odstránili škody, ktoré spôsobuje. Vzhľadom na to, že v Taliansku už legislatívny dekrét č. 231 z roku 2001 existoval, na medzinárodnej úrovni vznikla potreba mať regulačno-technický nástroj na boj proti korupcii. ISO preto vypracovalo normu o prevencii korupcie, ISO 37001, ktorá špecifikuje opatrenia, kontroly, školenia, postupy, monitorovanie dodávateľov a čokoľvek iné, čo je vhodné na predchádzanie riziku korupcie.