DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015, akreditácia Accredia;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001:2018.

Stavebníctvo je jednou z oblastí práce, ktorá je najviac ovplyvnená certifikáciami.

Vo verejných prácach je certifikácia stavebnej spoločnosti povinná v prípade verejných súťaží.

Certifikácia kvality pre spoločnosti pôsobiace v stavebníctve a závodoch je akreditovaná spoločnosťou Accredia, a preto zaisťuje zhodu s technickou normou 9001 a doplňujúcimi požiadavkami podľa technických predpisov RT-05. Táto certifikácia demonštruje záväzok spoločnosti ku kvalite; súlad medzi výrobkami a službami a potrebami zákazníkov; hľadanie zlepšenia organizácie, nákladov a výsledkov; kvalifikácia pre účasť vo verejných súťažiach.

Environmentálna certifikácia predstavuje nástroj overovania, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek potrebných na ochranu životného prostredia spoločnosťou.

Bezpečnostná certifikácia systému je konkrétnym dôkazom túžby chrániť bezpečnosť pracovníkov v sektore, v ktorom má bezpečnosť na pracovisku prioritnú hodnotu napriek rizikám spojeným s činnosťou.