• ISO 9001:2015 – EA 28: Akreditácia akreditácie
  • FPC CLS:  Ministerské nariadenie, ktorým sa povoľuje vydanie certifikácie výrobného procesu cementového konglomerátu vyrobeného priemyselným spôsobom.
  • OZNAČENIE CE: Ministerské nariadenie, ktorým sa povoľuje vydávanie osvedčení pre prefabrikované betónové výrobky, bitúmenové zmesi, kamenivo a oceľové a hliníkové konštrukcie (EN 1090-1).
  •  ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – ISO 37001:2016 – ISO 45001:2023 : Certy Ceq srl je schopná zabezpečiť certifikáciu systémov kvality, životného prostredia a bezpečnosti v sektoroch predpokladaných medzinárodnými normami prostredníctvom spoločnosti Certy Ceq sro, medzinárodného certifikačného orgánu akreditovaného a plne vlastneného spoločnosťou Certy Ceq srl.