• ISO 9001: 2008 - EA 28: Akreditácia akreditácie
  • ISO 9001: 2015 - EA 28: Akreditácia akreditácie
  • FPC CLS:  Ministerské nariadenie, ktorým sa povoľuje vydanie certifikácie výrobného procesu cementového konglomerátu vyrobeného priemyselným spôsobom.
  • OZNAČENIE CE: Ministerské nariadenie, ktorým sa povoľuje vydávanie osvedčení pre prefabrikované betónové výrobky, bitúmenové zmesi, kamenivo a oceľové a hliníkové konštrukcie (EN 1090-1).
  • UZEMNENIE: Ministerský výnos, ktorým sa povoľujú pravidelné a mimoriadne kontroly bleskozvodov a uzemňovacích systémov. Legislatívny výnos 462.
  •  ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - ISO 9001: 2015 - ISO 14001: 2015 - OHSAS 18001: 2007 : Certy Ceq srl je schopná zabezpečiť certifikáciu systémov kvality, životného prostredia a bezpečnosti v sektoroch predpokladaných medzinárodnými normami prostredníctvom spoločnosti Certy Ceq sro, medzinárodného certifikačného orgánu akreditovaného a plne vlastneného spoločnosťou Certy Ceq srl.