DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015 (kvalita);
  2. ISO 14001: 2015 (Životné prostredie);

V sektore „Potraviny“ sú najžiadanejšie systémové a environmentálne certifikáty.

Vo vyššie uvedených odvetviach sú certifikáty systému riadenia kvality spoľahlivým a efektívnym záručným nástrojom na zvýšenie stupňa dôvery na trhu v spoločnosť, čím sa stanú konkurenčným rozdielom.

Certifikáty systému environmentálneho manažérstva v tomto sektore naznačujú v očiach spotrebiteľov konkrétnu citlivosť na životné prostredie, ktoré nás obklopuje. Aj to sa pre spoločnosť stáva konkurenčným rozdielom.

Kvalita aj životné prostredie preto tvoria pre spoločnosť mimoriadnu hodnotu, ktorú môže ponúknuť spotrebiteľovi.