DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2018;

V čoraz technologickejšom svete nadobúda certifikácia systému tých, ktorí vykonávajú činnosti technického projektovania, prvoradú úlohu.

Certifikát kvality systému riadenia pre tých, ktorí vykonávajú činnosti technického projektovania, predstavuje pre zákazníka záruku skúseností a schopností osoby poskytujúcej službu.

Environmentálna certifikácia systému riadenia potvrdzuje pozornosť a rešpektovanie životného prostredia, vďaka čomu je systém riadenia jednotný pre tých, ktorí vykonávajú činnosť technického projektovania.

Bezpečnostná certifikácia systému riadenia znamená, že systém riadenia je „kalibrovaný“ na požiadavky a postupy, ktoré pôsobia proti vzniku rizík pre tých, ktorí pracujú, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.