Spoločnosť CertyCeq srl bola založená ako certifikačný orgán v septembri 2004 notárskou zápisnicou stanovenou v Catanii z vôle skupiny ľudí, ktorí v ére globálneho trhu verili, že spoločnosť, okrem iného malá alebo veľká, by mala mať pridanú hodnotu, ktorú iní nemajú, a ktorá ju v každom prípade charakterizuje: certifikácia, ktorá navyše predstavuje náznak túžby po neustálom zlepšovaní.

Spoločnosť CertyCeq srl bola preto vytvorená s cieľom propagovať kultúru platnosti certifikácie na národnej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom hodnotenia súladu s uplatnenou národnou a medzinárodnou referenčnou normou, dobrovoľne aj v povinnej podobe, a pokračovať v následnom vydaní tohto dokumentu. Certifikačný dokument s medzinárodnou hodnotou.

CertyCeq srl sa okamžite vybavuje kompetentnými hodnotiteľmi, z ktorých niektorí sú akreditovaní inými hodnotiacimi orgánmi, a začína podnikateľskú cestu získaním akreditácie SINCERT (dnes Akreditia) a SNAS, ktorá je na medzinárodnej úrovni ekvivalentná Akreditii po podpísaní MLA. dohoda medzi akreditačnými orgánmi.

V júli 2008 bola spoločnosti CertyCeq srl, ktorá má hodnotiteľov zaregistrovaných v príslušnom registri, autorizované QIS, špeciálne konzorcium vytvorené spoločnosťou CONI, vydávanie certifikátov športových zariadení. Aj v roku 2008 získala spoločnosť CertyCeq srl akreditáciu od Ústredného výboru pre cestnú dopravu (Kódex postupov) pri ministerstve dopravy.

V septembri 2008 sa spoločnosť CertyCeq srl rozhodla diverzifikovať obchodné možnosti a založila spoločnosť CertyCeq sro v Bratislave na Slovensku, spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti CertyCeq srl. A v júli 2009 spoločnosť CertyCeq SRO získala akreditáciu SNAS pre štandardy 9001-14001-18001 (dnes 45001). Akreditácia na ISO 37001 bude pridaná neskôr.

Dňa 5. októbra 2011 získala spoločnosť CertyCeq srl ministerský výnos o vykonaní inšpekčnej činnosti pozemných kontrol (DPR 462). Neskôr sa spoločnosť CertyCeq srl rozhodla odpredať tento podnik.

Dňa 23. decembra 2011 získala spoločnosť CertyCeq srl ministerský výnos č. 12404 pre certifikačné činnosti podľa označenia CE pre mandát 100 (prefabrikované do betónu), mandát 124 (bitúmenové zmesi), mandát 125 (kamenivo).

Dňa 23. decembra 2011 získala spoločnosť CertyCeq srl ministerský výnos č. 12405 pre certifikačnú činnosť pre certifikáciu výrobného procesu cementového konglomerátu vyrobeného priemyselným spôsobom (FPC).

Dňa 18. decembra 2017 získala spoločnosť CertyCeq srl ministerský výnos o certifikácii označenia CE pre mandát 120 (EN 1090 - 1, Oceľové a hliníkové konštrukcie).

Dňa 01. marca 2022 Certy Ceq srl získala akreditáciu Accredia pre činnosti označovania CE pre mandáty M100 - M120 - M124 - M125.

Dňa 10. marca 2022 spoločnosť Certy Ceq sro dosiahla obnovenie ministerského výnosu pre činnosť označovania CE.

CertyCeq srl pokračuje vo svojom úsilí o konkrétnu implementáciu podnikateľskej politiky zameranej na dosahovanie nových zámerov a zámerov.