Trh na recykláciu železného, ​​oceľového a hliníkového šrotu, aby bolo možné použiť samotný šrot ako surovinu v oceliarňach, zlievarňach a rafinériách hliníka, musí vyhovovať konkrétnym kritériám, ktoré určujú, kedy má byť šrot prestávajú byť považované za odpad. 

È NARIADENIE EÚ 333/2011 ktorá určuje kritériá, ktoré musia byť splnené pre túto požiadavku.

Sloboda Ceq srl ako certifikačný orgán hodnotí, ako prevádzkovateľ uplatňuje systém manažérstva kvality, ktorý je preukázaný v súlade s kritériami ustanovenými v nariadení 333/2011.