v súlade s UNI EN 14804 „Poskytovatelia služieb spojených s cestovaním na štúdium jazykov - Požiadavky“ špecifikuje minimálne úrovne kvality služieb ponúkaných študentom zaoberajúcim sa štúdiom cudzieho jazyka s učiteľmi materinského jazyka v zahraničí a súvisiacich služieb, ako sú pohostinstvá, dohľad a rekreačné činnosti.

Štandart EN 14804 predstavuje platný nástroj pre organizátorov študijných pobytov v zahraničí, pre študentov a ich rodiny, ktorí sú teraz schopní lepšie hodnotiť kvalitu ponúkaných služieb. 

Kľúčový prvok normy sa týka informácií, ktoré musí organizátor cesty poskytnúť jasným, transparentným a zrozumiteľným spôsobom, pričom norma rozlišuje najmä: 

  • Informácie pred rezerváciou
  • Informácie pred odchodom
  • Informácie po príchode

Príjemcovia: poskytovatelia študijných ciest vrátane škôl, cestovných kancelárií a cestovných agentúr.