Od 01. 07. 2009 musia výrobcovia betónu s industrializovaným procesom zaručiť kvalitatívne vhodnú výrobu a primerané vybavenie spolu s vhodným personálom. 

Konkrétne DM 17-01-2018 predpisuje vypracovanie manuálu riadenia výrobného systému, tzv FPC (riadenie výroby) a následné hodnotenie treťou stranou, nezávislou a autorizovanou vyššou radou LL.PP.

Sloboda Ceq srl je autorizovaný orgán.